„nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno“.

To je základní pocit,

který stojí u kolébky pravého umění a vědy“

Albert Einstein

 

 

Psychotronická automatická kresba patří mezi historicky známé fenomény mimosmyslového napojení mimořádně citlivých jedinců do vyšších energetických informačních zdrojů existujících ve Vesmíru. Jejím prostřednictvím lze získávat cenné informace o systému a koloběhu energií mezi člověkem, přírodou a Vesmírem. Považujeme ji za zvláštní schopnost nebo dar, jež nelze získat žádným rozumovým poznáním.  Na základě výzkumů Psychotronické laboratoře v Praze byla automatická kresba v roce 1989 uznána jako diagnostická vědecká metoda. Touto metodou se otevírají dosud neznámé možnosti diagnostiky. Lze ji využívat v různých oborech - např. diagnostika v léčitelství, určování patogenních zón, zjišťování některých informací v kriminalistice, armádě ap.

 

ROZBOR PARTNERSKÝCH VZTAHŮ

 

K tomu, abych mohla vaše požadavky vyhodnotit, potřebuji znát jméno a příjmení, datum narození, můžete uvést i přesný čas a místo narození.

 

 

 

 

 

Často se na mne klienti obracejí s dotazy, zda je jejich partnerský vztah perspektivní, oboustranný, zda je kvalitní a nejedná-li se jenom o jejich osobní vzplanutí s růžovými brýlemi na očích, zda je partner sexuálně nevyužívá apod.

Pomocí automatické kresby lze velmi přesně stanovit kvalitu partnerských vztahů.

Dokonce jsem časem zjistila, že lze určovat, jak se vztah bude vyvíjet. Praxe mi ukázala, že nejpřesnější  je předpověď na budoucího půl roku. Pochopitelně, že zodpovídám dotazy na delší období, ovšem zde již úspěšnost nemusí být tak vysoká.

Často se mě klienti ptají, zda jim vztah vydrží, či zda se rozejdou. I na takovéto dotazy lze odpovědět.

 

Mám klientky, které si u mne testují téměř každý svůj nový partnerský vztah, protože se jim mé předpovědi osvědčily.

Výsledky své práce obohacuji o znalosti sexuální a psychologické astrologie.

Ač sama automatická kresba hovoří jasně, je pro klienta často velmi vhodné doplnit rozbor o psychologické poznatky astrologie, tedy, která znamení se k sobě hodí více, která méně, jaký typ partnerů si spíše bude vyhovovat atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URČOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU POMOCÍ AUTOMATICKÉ KRESBY

 

Automatickou kresbu již po léta s úspěchem používám při určování onemocnění různých orgánů lidského těla. K tomu potřebuji znát jméno a příjmení, datum, místo a čas narození dotyčného pacienta, abych se na něj mohla napojit. Napojení netrvá déle než několik sekund bez ohledu na to, ve které části světa se právě nachází. Moje práce spočívá v tom, že si sednu s tužkou a papírem, na němž mám zakresleny všechny lidské orgány. Jak se na pacienta napojím, tužka v mé ruce sama začne automaticky kroužit po papíru a ukazuje mi, které orgány jsou nemocné a také jak moc jsou nemocné. Najdu-li nemocný orgán, mohu se podle svých anatomických znalostí dále ptát,ve které části orgánu se nachází chyba.

Působím vlastně jako osobní počítačový tomograf, aniž by byl pacient svému vlastnímu vyšetření přítomen.

 

 

Zpět na hlavní stránku.